Solutions op Reis - Hongarije

Wij spreken steeds vaker mensen die of al in Hongarije wonen of mensen die zich oriënteren op Hongarije als mogelijk land om te gaan wonen. 

In deze Solutions op Reis spreken wij met Edwin. Hij vertrok met zijn partner naar Hongarije waar hij mensen helpt om zich daar te oriënteren. Niet als adviseur, wel om mensen te helpen om te voorkomen dat zij dezelfde fouten maken die hij en zijn partner maakte toen ze deze stap maakten.Solutions op Reis - Hongarije