Webinar Solutions Special - Economie

Zoals maar weinig anderen dat kunnen, zet Anthony Migchels zeer uitvoerig uiteen in welke financiële situatie wij ons bevinden, wat er volgens hem aan staat te komen en welke mogelijke oplossingen er volgens hem zijn.Webinar Solutions Special - Economie